Законопроект щодо грошового утримання судді у відставці підлягає доопрацюванню

Вища рада правосуддя зробила консультативний висновок стосовно того, що законопроект щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці підлягає доопрацюванню.

Про це повідомиоа прес служба ВРП.

На офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя оприлюднено текст рішення ВРП № 745/0/15-20, ухваленого 12 березня 2020 року, про надання консультативного висновку до проекту Закону України щодо місячного довічного грошового утримання судді у відставці (реєстраційний № 3032 від 7 лютого 2020 року), внесеного на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи народними депутатами України Павлішем П.В., Божиком В.І., Задорожнім А.В., Новіковим М.М., Торохтієм Б.Г., Бабієм Р.В., Костіним А.Є., Німченком В.І., Вельможним С.А., Богуцькою Є.П., Калауром І.Р.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» частинами шостою, сьомою, якими передбачити, що видача документів, які стосуються персональних даних судді, перерахунку судді грошових сум на утримання його у відставці або пенсійних платежів, за відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду покладається на новостворені суди: Верховний Суд, апеляційні суди та місцеві суди відповідної спеціалізації; суддям ліквідованих або реорганізованих судів, які вийшли у відставку, довідка щодо перерахунку грошових сум на утримання їх у відставці видається з урахуванням розміру суддівської винагороди суддів відповідних касаційних судів, які діють у складі Верховного Суду, з урахуванням вимог цього Закону.

Також законопроектом запропоновано вирішити питання щодо забезпечення суддям відповідних судів при виході у відставку однакових умов стосовно порядку нарахування довічного грошового утримання.

Як зазначено у консультативному висновку, Вища рада правосуддя неодноразово наголошувала, що питання оплати праці суддів і, як наслідок, довічного грошового утримання суддів у відставці є вкрай важливим та нагальним завданням держави як гаранта незалежного та справедливого суду.

Оплата праці суддів повинна відповідати їхній професії та виконуваним обов’язкам, а також бути достатньою, щоб захистити їх від дії стимулів, через які можна впливати на їхні рішення. Мають існувати гарантії збереження належної оплати праці на випадок хвороби, відпустки для догляду за дитиною, а також гарантії виплат у зв’язку з виходом на пенсію, які повинні відповідати попередньому рівню оплати їхньої праці. Для захисту оплати праці суддів від зменшення слід прийняти спеціальні законодавчі положення.

Статтею 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено виплату пенсії або щомісячного довічного грошового утримання цієї категорії суддів Пенсійним фондом України за рахунок Державного бюджету України.

Відповідно до Порядку подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 (далі – Порядок 3-1), органами Пенсійного фонду України здійснюється перерахунок довічного грошового утримання. Порядком 3-1 передбачено, що до заяви про перерахунок щомісячного довічного утримання додається довідка про суддівську винагороду (довідка про винагороду судді Конституційного Суду України) працюючого судді за відповідною посадою станом на дату, з якої відбулось підвищення розміру суддівської винагороди.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Порядком 3-1 не визначений суд або інший орган державної влади, який повинен чи може видавати зазначені довідки.

Ліквідація, реорганізація чи перейменування суду, в якому раніше працював суддя у відставці, на думку Вищої ради правосуддя, не може бути підставою для відмови у виданні іншим судом або органом державної влади довідок для перерахунку щомісячного довічного грошового утримання, необхідних суддям у відставці.

Це відповідатиме принципу правової визначеності закону, що гарантований Конституцією України.

Водночас Вища рада правосуддя зазначає, що зміни до пункту 25 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких судді, яким призначено розмір щомісячного довічного грошового утримання відповідно до положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному частиною третьою статті 142 цього Закону, не можуть бути підтримані з огляду на те, що згідно з пунктом 2 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020 пункт 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

З огляду на викладене Вища рада правосуддя вважає, що законопроект № 3032 підлягає доопрацюванню.

Рішення Вищої ради правосуддя від 12 березня 2020 року № 745/0/15-20 «Про надання консультативного висновку до законопроекту № 3032».