Алгоритм оприлюднення фінзвітності: роз’яснення ДПС

Офіс великих платників податків Державної податкової служби роз’яснив алгоритм оприлюднення фінансової звітності. 

Про це повідомила пресслужба ДПС. 

Абзацем першим та другим частини третьої статті 14 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлено, що усі визначені у цій статті суб’єкти, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

«Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)», – зазначено у повідомленні. 

Відповідно до абзацу другого п.46.2 ст.46 Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) платники податку на прибуток, які відповідно до Закону №996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.

Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом №996, у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст.137 Кодексу.

«Фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до абзаців першого та другого п.46.2 ст.46 Кодексу, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною (абзац третій п.46.2 ст.46 Кодексу)».

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону №996 зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10 червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання) річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом, застосовується відповідальність, передбачена п.120.1 ст.120 Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків) (абзац четвертий п.46.2 ст.46 Кодексу).

Згідно з п.48.3 ст.48 Кодексу податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

«Податкова звітність, складена з порушенням норм ст.48 Кодексу, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених п.46.4 ст.46 Кодексу (п.48.7 ст.48 Кодексу)», – зауважили в ДПС.

Абзац 18 пункт 2 “Порядку подання фінансової звітності”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №419:

  • річна фінансова звітність
  • річна консолідована фінансова звітність разом з відповідними аудиторськими звітами,
  • звіт про управління,
  • консолідований звіт про управління,
  • звіт про платежі на користь держави  
  • консолідований звіт про платежі на користь держави

Їх складення передбачено законодавством, тому вони повинні бути оприлюднені на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Отже, обов’язком платників податку на прибуток є своєчасне подання фінансової звітності, яка є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною, та своєчасно оприлюднювати її разом з аудиторським звітом у спосіб, визначений законодавством. При цьому питання щодо дотримання платником вимог законодавства при обранні способу та формату оприлюднення належить до компетенції Мінфіну.