Арбітражні керуючі отримали додаткові механізми захисту

11 вересня 2020 року набирають чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань банкрутства, затверджені Наказом Міністерства юстиції України №2932/5 від 28 серпня 2020 року.

Про це стало відомо із текста наказу. 

Найбільше змін внесено до Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженому наказом Міністерства юстиції України № 3928/5 від 06 грудня 2019 року. Відтепер:

    • Строк проведення планової перевірки збільшено з 8 до 10 робочих днів;
    • Планова перевірка не проводиться у разі зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів. Місцем проведення позапланової перевірки діяльності арбітражного керуючого, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинена на строк понад 30 днів, є місцезнаходження органу контролю;
  • Арбітражний керуючий має письмово повідомити орган контролю про необхідність перенесення проведення перевірки з об’єктивних підстав з наданням підтверджуючих документів не пізніше робочого дня, який передує першому дню перевірки;
  • До перевірки арбітражного керуючого можна залучати найбільш досвідчених та висококваліфікованих арбітражних керуючих у кількості не більше двох осіб, за погодженням із Радою арбітражних керуючих України або радою арбітражних керуючих регіону. Вони надають власну правову позицію з питань, що виникають під час проведення перевірки, комісії та арбітражному керуючому, діяльність якого перевіряється.
  • У разі виявлення за результатами перевірки грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, комісія обов’язково зазначає причинно-наслідковий зв’язок між вчиненим арбітражним керуючим порушенням та наслідками, які настали (можуть настати) для боржника та/або кредиторів.

Крім того, після неодноразових нарікань професійної спільноти на якість тестових питань при здобутті права на професію, у Положенні про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, з’явилася наступна обіцянка:

«Моніторинг актуальності тестових питань здійснюється постійно. У разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові питання, вони приводяться в актуальний стан».