З 4 серпня змінилися правила надання виконавцям інформації про боржників

Мін’юст та Мінфін затвердили новий Порядок надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців. 

Про це стало відомо з відповідного Порядку. 

«Мін’юст та Мінфін спільним наказом від 21.07.2020 р. №2483/5/436 затвердив новий Порядок надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців». 

Цей Порядок визначає загальні правила подання органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями запитів та надання ДПСУ на такі запити відповідей з інформацією про:

  • реєстраційні номери облікових карток платників податків – боржників – фізичних осіб або серію (за наявності) та номер паспорта боржників – фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;
  • наявні рахунки у боржників – юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців, а також рахунки, відкриті боржником – юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку Державна податкова служба України отримує від банків та інших фінансових установ;
  • джерела отримання доходів боржників – фізичних осіб;
  • суми доходів, нарахованих податковими агентами на користь боржників – фізичних осіб, та розміри утриманого податку з доходів боржників – фізичних осіб;
  • загальну суму річного доходу, задекларованого боржником – фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, та суму утриманого податку (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);
  • загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих боржником – фізичною особою – підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) , і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Наказ набрав чинності 4 серпня 2020 року (з дня його офіційного опублікування). Крім пункту 4 цього наказу про втрату чинності наказу Мін’юсту та Мінфіну №3639/5/1085, який  набере чинності через два місяці з дня набрання чинності цим наказом (тобто 4 жовтня 2020 року).