Порядок електронного адміністрування ПДВ зазнає змін

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість буде приведено у відповідність до податкових змін за Законом №466-ІХ. 

Про це повідомила пресслужба ДПС. 

5 серпня 2020 року ДПСУ оприлюднила проєкт постанови КМУ „Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість”. 

Чому вносять зміни?

Відповідно до п. 200-1.3 ПКУ (з урахуванням змін за Законом №466-ІХ), під час розрахунку показника ∑ПопРах враховується, зокрема, сума коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку у СЕА ПДВ відповідно до статті 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди починаючи з 1 липня 2015 року, визначених платником податків у декларації з ПДВ або уточнюючому розрахунку.

Крім того,  Законом № 466-ІХ врегульовано питання щодо перерахунку реєстраційної суми платника у випадку відновлення за рішенням контролюючого органу його реєстрації платником ПДВ, анульованої за рішенням контролюючого органу.

Такий перерахунок здійснюється контролюючим органом протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників ПДВ змін щодо скасування анулювання реєстрації такого платника, крім випадків, коли на момент скасування рішення про анулювання реєстрації, особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату ПДВ, або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених п. 184.1 ПКУ.

З огляду на зазначене, виникає необхідність у внесенні змін до чинного Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569 (далі – Порядок).

Що зміниться?

1. У п. 4 Порядку уточнено визначення рахунку у системі електронного адміністрування податку. Це рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який перераховуються кошти:

  • таким платником (з поточного рахунку) у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку;
  • посадовою особою контролюючого органу у сумі готівкових коштів, стягнутих відповідно до вимог статті 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з податку;
  • Казначейством у сумі коштів, повернутих як надміру сплачені податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 43.41 ПКУ.

Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

2. Доповнено Порядок новим пунктом 7-1. За ним ДПС протягом трьох робочих днів, що настають за днем внесення контролюючим органом до реєстру платників податку змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника податку за рішенням контролюючого органу або рішенням суду, яке набрало законної сили. Надалі, здійснює перерахунок суми (∑Накл) такого платника за звітний (податковий) період, у якому відбулося анулювання реєстрації платника податку, яке скасоване.

Такий перерахунок здійснюється ДПС шляхом перерахунку суми (∑Накл) окремо по кожному її показнику.

При цьому перерахунок суми (Накл) такого платника не здійснюється контролюючим органом у випадку, коли:

  • на момент скасування рішення про анулювання реєстрації, особа застосовує спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплату податку,
  • або повторна реєстрація (наступна за відміненою) платником податку такої особи є анульованою з підстав, передбачених пунктом 184.1 ПКУ. 

3. У пункті 9 Порядку зазначено, що під час розрахунку показника (ПопРах) також враховується сума коштів:

  • вилучених контролюючим органом відповідно до статті 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з податку за задекларованими до сплати податковими зобов’язаннями за періоди починаючи з 1 липня 2015 р., визначеними платником податків у  декларації з податку або уточнюючому розрахунку;
  • у разі проведення органами Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися ОДВ чи ОМС, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам зі спрямуванням коштів надалі відповідно до Закону про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку. При цьому для поповнення електронного рахунку враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати яких настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі за коригуючими реєстрами.

Загальна сума перевищення (ΣПеревищ) визначається за кожний звітний (податковий) період наростаючим підсумком.

4. Уточнено, що платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим п. 9-1 Порядку, тільки податкові накладні/розрахунки коригування за звітні (податкові) періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Реєстрі (SПеревищ).

5. У разі недостатності коштів на електронному рахунку платника податку для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань платник податку у строки, встановлені ПКУ для самостійної сплати податкових зобов’язань, перераховує на електронний рахунок необхідні кошти з поточного рахунка (прибрано уточнення “власного”).

6. У тексті Порядку абревіатуру „ДФС” замінено абревіатурою „ДПС”. 

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються протягом місяця з дати його оприлюднення (тобто до 05.09.2020 р.) на адресу розробника:

  • поштову – 04053, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8, Державна податкова служба України, Департамент правової роботи;
  • електронну – l.kolianovska@tax.gov.ua