Інспекційні відвідування скасовано. Що робити підприємцям, яких вже перевірено згідно постанови № 295?

Пройшов тиждень з моменту визнання нечинною постанови Уряду від 26 квітня 2017 р. № 295 “Про деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі якої проводились перевірки органами Держпраці.

Відповідне рішення 14 травня прийняв Шостий апеляційний адмінсуд у судовій справі № 826/8917/1714.  Отже, починаючи з цієї дати позапланові перевірки управліннями Держпраці, які проводяться в порядку постанови № 295, є незаконними.

Спершу розглянемо важливі обставини, встановлені постановою суду:

 • постанова № 295 за своєю суттю також суперечить вимогам чинного законодавства;
 • постановою № 295 не розмежовано коло суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується зазначений порядок контролю;
 • перевірки повинні здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
 • КЗпП не визначає особливостей здійснення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду за додержанням законодавства про працю;
 • постановою № 295 запроваджено безпідставне наділення повноваженнями на здійснення державного нагляду (контролю) органів, яким законами таких повноважень не надано.

Обов’язково використовуйте ці доводи під час судового оскарження рішень Держпраці!

На мою думку, відповідно до ст. 58 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 при розгляді справ в суді про скасування припису або постанови про накладення штрафу закон має зворотню дію в часі. Адже ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Поки не затверджено новий порядок проведення інспекційних перевірок, органи Держпраці зобов’язані діяти лише на підставі та в межах дії  Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (далі – Закон).

Визнання нечинною постанови 295 не означає, що перевірок зовсім не буде. Планові перевірки ніхто не відміняв.

А проведення позапланових перевірок Держпраці можливо виключно з підстав, визначених ч.1 статті 6 Закону, якою встановлено вичерпні підстави здійснення позапланових заходів, а саме:

 • подання підприємцем добровільної письмової заяви;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних в документах обов’язкової звітності або неподання звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта.
 • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави.

Важливо: позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), а проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється.

Не забувайте, що підприємець має право ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Адвокат Ганна Лисенко, партнер АО “Адвокатська сім’я Лисенко”

Якщо з майбутніми перевірками все зрозуміло, то відкритим є питання, що робити тим підприємцям, кому “не пощастило” і вони потрапили під перевірку під час дії постанови № 295 та вже отримати штраф до 14 травня 2019 р.

Отже, як діяти тим підприємцям, які потрапили під каток незаконних дій Держпраці до 14 травня, і перевірку інспекторами праці було проведено:

Якщо інспекційне відвідування вже відбулося і складено Акт перевірки

Всі інспекційне відвідування проводились на підставі наказу органу Держпраці та направлення, в яких уповноважені працівники вказували, що діють, зокрема, на підставі постанови № 295.

Після проведення перевірки, інспектор складає Акт інспекційного відвідування, в якому також посилаються на постанову № 295.

Отже всі рішення, прийняті під час проведення інспекційного відвідування (наказ,  направлення, Акт перевірки) є незаконними, оскільки вони приймались на підставі постанови № 295, яка визнана судом нечинною.

Відповідно до ст. 10 Закону, яким ви наразі повинні користуватись, ви маєте право надавати органу Держпраці в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта.

Тому, якщо Ви на стадії отримання Акта, обов’язково напишіть письмові заперечення до нього, в яких просіть припинити перевірку у зв’язку з визнанням нечинною постанову № 295, на підставі якої було здійснено таку перевірку. Адже інспектори праці втратили свої повноваження в тому числі на складання актів перевірки.

Якщо вже винесено припис або постанову про накладення штрафу

Нажаль, із визнанням нечинною постанови № 295 автоматично результати перевірки, тобто припис або постанова про штраф, не скасовуються.

В таких випадках підприємцям, все ж таки, слід оскаржувати рішення органів Держпраці до адміністративного суду.

В позові обов’язково посилайтесь на обставини, які вже встановлені в постанові суду № 826/8917/17, а саме:

 • постанова № 295 суперечила вимогам чинного законодавства;
 • у перевіряючих не було повноважень на проведення перевірки;
 • перевірки повинні здійснюватися виключно на підставі Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
 • КЗпП не визначає особливостей здійснення органами державного нагляду (контролю) заходів державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Також я б наголошувала у позові на те, що орган Держпраці здійснив інспекційне відвідування всупереч того, що це заборонено Законом (оскільки відсутній спеціальний закон, який регулює порядок здійснення таких перевірок). 

Держпраці може здійснювати державний нагляд/контроль виключно на підставі Закону і спеціального закону, котрий би встановлював особливості його діяльності.

Законодавець наразі не прийняв такого спеціального закону, тому спірні правовідносини врегульовані виключно приписами Закону, що виключає можливість застосування до спірних правовідносин постанови № 295, якою керувався інспектор праці, призначаючи інспекційне відвідування.

Інспекційне відвідування за сутнісним змістом є перевіркою.

Приписами частини 1 статті 6 Закону встановлено вичерпні підстави здійснення позапланових заходів. Приписами частини 2 статті 6 Закону встановлено, що проведення позапланових заходів з інших підстав, забороняється. Ця норма права відсилає до іншої норми закону, яка надавала б право інспекторам призначати перевірки і з підстав, які встановленні спеціальним законом.

Однак, як встановлено в Постанові Кіровоградського окружного адміністративного суду від 19.03.2019 у справі №1140/2746/18 та в Постанові від 14.05.2019, спеціального закону не прийнято.

Найближчим часом побачимо, як будуть діяти суди при розгляді адміністративних справ щодо скасування приписів або постанови про штраф за порушення трудових прав: будуть скасовувати їх лише посилаючись на нечинність постанови № 295 або ж розглядатимуть всі порушення інспекторів по суті.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub