КСУ заборонив Мінфіну збирати персональні дані

Відповідне Рішення ухвалене Конституційним Судом України  сьогодні, 11 жовтня, у справі за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Зазначеним Рішенням Суд визнав неконституційними окремі положення абзацу першого пункту 40 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо права Мінфіну отримувати інформацію, що містить персональні дані.

Так, абзацем першим пункту 40 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу передбачено, що під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат Мінфін має право на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані, та на доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, адміністратором яких є державні органи або органи місцевого самоврядування.

Абзац другий тієї ж норми дозволяв Мінфіну отримувати та обробляти персональні дані фізичних осіб без отримання на це їх згоди.

За результатами засідання КСУ дійшов висновку, що втручання у конституційне право особи на приватне і сімейне життя вважатиметься законним у разі наявності підстав в національному законі, а також за умови, що такий закон відповідатиме конституційному принципу верховенства права.

КСУ вважає, що повноваження Міністерства на безоплатне отримання інформації, що містить персональні дані, є дискреційними, а тому вкрай необхідно, щоб оспорювані положення Кодексу, які є підставою для здійснення відповідних повноважень Міністерством, узгоджувалися з конституційним принципом верховенства права, зокрема такими його елементами, як юридична визначеність та заборона свавілля.

За результатами засідання Суд дійшов висновку, що Кодексом не передбачено  критеріїв визначення змісту та обсягу інформації, що містить персональні дані. Не врегульованими також залишаються категорій осіб як суб’єктів персональних даних, проміжки часу, яких мають стосуватися персональні дані, строки, порядок та умови їх зберігання, що унеможливлює настання відповідальності держави за можливі зловживання.

Наведене дає КСУ підстави стверджувати, що надання Мінфіну права отримувати інформацію, що містить персональні дані, суперечить Конституції.

Вказані положення втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, яке є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.