Набрав чинності новий Закон України щодо аудиторської діяльності

З 1 жовтня введено в дію Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Відповідно, з цього ж дня втратив чинність Закон України «Про аудиторську діяльність». 

Новий Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають під час її провадження.

Документ створює юридичне підґрунтя для:

  • підвищення рівня довіри інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств, у тому числі державних компаній, забезпечення її прозорості;
  • дерегуляції аудиторської діяльності; 
  • можливості виходу аудиторських компаній України на європейські ринки за рахунок визнання еквівалентності систем; 
  • розширення ринку аудиторської діяльності; 
  • підвищення престижу та довіри до діяльності аудиторів; 
  • викорінення корупції; 
  • підвищення довіри населення до українських банків, страхових компаній, інших публічних компаній, в тому числі державних підприємств;
  • створення належних умов для виходу національних компаній на ринки капіталу;
  • підвищення довіри регуляторних органів до фінансової звітності компанії; 
  • створення позитивного інвестиційного клімату України.

Документом пропонується, зокрема, створити Орган суспільного нагляду (в складі – Рада нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція із забезпечення якості), який насамперед буде здійснювати контроль за якістю аудиторських послуг, що надаються підприємствам, які становлять суспільний інтерес.

Крім того, будуть підвищені вимоги до аудиторів, які надаватимуть послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

З метою позабюджетного фінансування діяльності із забезпечення якості аудиторських послуг запроваджуватиметься механізм фінансування діяльності Органу суспільного нагляду та Аудиторської палати України, який передбачає сплату фіксованого внеску та змінної складової за договорами обов’язкового аудиту.

Прикінцеві та перехідні положення Закону передбачають, що аудитори, строк чинності сертифікатів яких не закінчився до дати введення в дію цього Закону (1 жовтня 2018 року), вважаються такими, які підтвердили кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності та набули практичний досвід у порядку, визначеному цим Законом. Такі аудитори підлягають обов’язковому внесенню Аудиторською палатою України до Реєстру. Для цього до 31 жовтня 2018 року необхідно подати до Аудиторської палати України відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі. 

Право на провадження аудиторської діяльності зберігається за аудиторськими фірмами та аудиторами, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, що мали право на провадження відповідної діяльності на дату введення в дію цього Закону.

З текстом Закону можна ознайомитись на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.