Чоловіки отримали право на «материнську» відпустку

Відтепер роботодавець зобов’язаний надавати при народженні дитини оплачувану відпустку до 14 календарних днів чоловіку, дружина якого народила немовля.

Верховна Рада відходить від радянських норм у трудовому законодавстві: нарешті був прийнятий Закон про забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

Законодавство давно передбачало, що роботодавець зобов’язаний створювати умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, а також забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками, проте по суті право на відпустку по догляду за дитиною мали тільки жінки.

З прийняттям Закону ситуація змінилась, і відтепер чоловіки мають більше можливості проводити час з дитиною. Зокрема, документ передбачає можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу за рахунок власних коштів роботодавця для:

  • працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
  • для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері) (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі).

Більше того, крім надання одноразової оплачуваної відпустки до 14 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів) чоловіку, дружина якого народила дитину, право на таку відпустку отримали:

  1. батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
  2. баба або дід, або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком).

Зверніть увагу, таку відпустку роботодавець може надати лише одній з осіб, перелічених вище.

Крім зазначених нововведень, відтепер роботодавець, за зверненням працівника, зобов’язаний надавати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги одному з батьків (раніше така відпустка надавалась тільки матері).

Аналогічно, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, відтепер одному з батьків дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але з обмеженням: не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Окрім цього, батько дитини також отримав право на додаткову оплачувану відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів).

Таким чином, за допомогою цього Закону був оновлений «радянський» Кодекс законів про працю та чоловіки отримали можливість мати рівні права з жінками у сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub