Оформлення повернення товару: правила складання актів

Компанія замовила товар з маркуванням № 1, товар було поставлено та оплачено. Після його розпакування виявилось, що маркування товару не відповідає заявленому в договорі купівлі-продажу.  Компанія склала акт невідповідності товару, але, на жаль, припустилась помилок в його оформлені, що в майбутньому призвело до програшу у судовій справі про розірвання договору купівлі-продажу. 

Щоб не припуститись помилок при оформлення повернення товару за договором купівлі-продажу, які будуть коштувати компанії збитків, слід знати основні правила оформлення повернення товару.

Товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання покупцеві.

Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право вимагати від продавця за своїм вибором:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Якщо продавець надав  товар з істотними порушеннями, наприклад, товар з недоліками, які не можна усунути, або товар, який не відповідає характеристикам та маркеровці, покупець має право за своїм вибором:

  • відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • вимагати заміни товару.

Якщо ж покупець вирішив повернути товар продавцю, слід прочитати Інструкцію про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затверджену Постановою Держарбітражу СРСР № п-7 від 25.04.1966 (надалі — Інструкція).

По-перше, ври виявленні невідповідності якості, комплектності або  маркування товару, покупець повинен скласти Акт, в якому вказує кількість оглянутої продукції і характер виявлених при її прийомі дефектів.

Акт повинен бути складений протягом 5 днів після виявлення недоліків, однак не пізніше чотирьох місяців з дня надходження продукції на склад одержувача.

Для складання Акт виявлення невідповідності товару слід викликати для участі в  складанні акту представника виробника (відправника), адже його явка для участі в перевірці якості і комплектності продукції і складанні акту є обов’язковою.

Обов’язково слід вказати у повідомленні про виклик продавця найменування продукції, дату та номер рахунку чи номер транспортного документа )якщо до моменту отримання повідомлення рахунок не отримано); недоліки, що виявлені в продукції;  час, на який призначено прийом продукції по якості чи комплектності;  кількість продукції неналежної якості.

Повідомлення про виклик продавця повинно бути направлено  телеграфом (по телефону) не пізніше 24 годин, а відносно продукції, що швидко псується негайно.

По-друге,  продавець зобов’язаний не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику отримувача повідомити телеграмою чи телефонограмою чи буде направлений представник для участі в перевірці якості продукції.

Представник продавця зобов’язаний з’явитись не пізніше ніж в 3-ний строк після отримання виклику, не враховуючи часу, необхідного для проїзду, якщо інший строк не передбачений в основних чи особливих умовах поставки, інших обов’язкових правилах чи договорі.

Неотримання відповіді на виклик в визначений строк дає право отримувачу здійснити прийом продукції до закінчення встановленого строку явки представника виробника (відправника).

По-третє, у разі неявки представника виробника (відправника) на виклик отримувача (покупця), перевірка якості продукції проводиться представником відповідної галузі інспекції по якості продукції, а перевірка якості товару експертом бюро товарних експертиз або представником відповідної інспекції по якості.

За результатами приймання продукції по якості та комплектності за участю представників покупця та продавця  складається акт про фактичну якість та комплектність отриманої продукції.

В акті про фактичну якість і комплектність одержаної продукції має бути вказано найменування одержувача продукції та його адреса, номер та дата акту, місце прийому продукції, час початку та закінчення прийому продукції, прізвища та ініціали осіб, які приймали участь в прийомі продукції по якості і в складенні акту, найменування та адреса виробника, дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик представника виробника, стан тари і упаковки на момент огляду продукції, кількість некомплектної продукції та інші дані, зазначені у цьому пункті, а також висновок про характер виявлених дефектів в продукції та причина їх виникнення.

Акт підписується усіма особами, які приймали участь в перевірці якості та комплектності продукції. Особа, що не погоджується із змістом акту, зобов’язана підписати його з відміткою про не погодження та викласти свою думку.

Отже, виявивши недоліки в поставленому товарі або якщо товар не відповідає визначеним договором характеристикам, слід звернутись до відправника з листом, згідно якого проводився виклик для участі в отриманні продукції та складанні двостороннього акту в строк встановленого п. п. 6, 16 вищевказаної Інструкції.

Здійснити перевірку поставленого товару представником відповідної галузі інспекції по якості продукції, експертом бюро товарних експертиз або представником відповідної інспекції по якості тощо, за результатами якої складається акт про фактичну якість та комплектність отриманої продукції.

Ці прості правила складання акту, допоможуть правильно оформити повернення невідповідного товару та швидшого вирішення наявної проблеми.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub