Створення сайту очима юриста

У нашу еру тотальної діджиталізації важко уявити бізнес, у якого немає сайту. Звичайно, що з цього правила є свої виключення. Наприклад, про маленьку взуттєву майстерню, де надають якісні та недорогі послуги, і так знають мешканці всіх сусідніх будинків. Тим більше, що обслуговувати більше клієнтів, ніж зараз, власник і за сумісництвом єдиний майстер, фізично не зможе.

Проте компаніям (в тому числі і приватним виконавцям), які мають плани розширятись, знаходити нових клієнтів та промотувати свої послуги, буде набагато простіше робити все це з сайтом.

І якщо раніше такого не було, то саме час звернутись до розробників. При цьому в інтересах як однієї, так і іншої сторони (тобто і замовника, і виконавця) закріпити свої взаємовідносини грамотно складеним договором з розробку сайту.

Що ж саме має в ньому міститись? Поговоримо про 5 ключових моментів такого договору: права сторін, фінансові умови та порядок оплати, технічне завдання, етапи надання послуг та передачу авторських прав.

ПРАВА СТОРІН

Зазвичай, таке положення є в більшості договорів. Для прикладу, замовник має право:

 • знайомитись з ходом надання послуг;
 • достроково припинити дію договору у випадку неналежного виконання виконавцем своїх зобов’язань за договором, попередивши про це виконавця у письмовій формі за певну кількість календарних днів;
 • вимагати від виконавця усунення недоліків наданих послуг. Строк усунення недоліків письмово узгоджується сторонами;
 • відмовитися від прийняття сайту та здійснення оплати в разі невідповідності наданого виконавцем сайту умовам цього договору та додатків до нього.

Своєю чергою виконавець може мати наступні права:

 • вимагати виплати винагороди, погодженої сторонами у договорі;
 • достроково припинити дію договору у випадку неналежного виконання замовником своїх зобов’язань за договором, попередивши про це замовника у письмовій формі за певну кількість календарних днів;
 • використовувати сайт (в частині дизайну-макету) виключно у некомерційних цілях для демонстрування власних робіт, а саме шляхом розміщення зображень дизайн-макету сайту у власних портфоліо в мережі Інтернет та у друкованій формі. 

Варто зазначити, що кількість днів для завчасного повідомлення щодо розірвання договору для кожної із сторін може відрізнятись. Це регулюється умовами договору. Згідно з практикою, замовник повинен проінформувати за 20 днів, а виконавець – за 30 днів.

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

При розробці сайту частіше узгоджують повну вартість одразу. Але якщо належна деталізаціїя в технічному завданні відсутня, то під час розробки сайту можуть з’явитись додаткові завдання, які призведуть і до додаткових статей витрат.

До того ж сторони можуть домовитись про поетапне узгодження вартості послуг, коли ціна поточного етапу визначається за підсумками попереднього. В такому випадку варто заздалегідь обговорити й визначити в договорі можливу калькуляцію цін. Це дозволить замовнику прогнозувати свої майбутні витрати.

Укладаючи договір про розробку сайту, якщо обидві сторони є резидентами України, варто також пам’ятати про те, що валютою договору може бути виключно гривня. Ви можете прив’язати зміни вартості до змін курсу певної іноземної валюти, але не можете визначати в такій валюті вартість договору.

Варто пам’ятати, що за створення об’єктів авторських прав законодавством України передбачається виплата авторської винагороди. Тому для того, аби виконавець не потребував додаткової винагороди за розробку сайту, важливо також зазначити в договорі, що авторська винагорода входить до визначеної договором вартості послуг.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Конкретний та чіткий перелік і обсяг робіт, як і вимоги до результатів, необхідно визначити та погодити в окремому додатку до договору – технічному завданні (ТЗ).

Зазвичай у ньому йдеться про такі послуги:

 • розробка дизайн-макету сайту;
 • переведення дизайн-макету в html формат;
 • програмування функціональних модулів сайту;
 • розміщення сайту на сервері та надання доступу за певною адресою.

Чим більш детальним буде ТЗ, тим краще. Проте, якщо сторони договору на момент підписання не до кінця знають всіх деталей процесу розробки сайту, вони можуть домовитись про поетапне узгодження та конкретизувати ТЗ в кінці першого етапу надання послуг. Такий підхід дасть сторонам більшої гнучкості. В кінцевому підсумку, важливо, щоб обидві сторони договору розуміли один одного. Тоді всі зможуть уникнути прикрої ситуації, коли очікування не відповідають реальності. І буде добре, якщо окрім опису доповненням до ТЗ буде й узгоджений прототип (макет) майбутнього сайту.

ЕТАПИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Глобально робота над сайтом складається з проектування, розробки та розміщення сайту. У договорі етапів роботи, ймовірно, буде більше, оскільки краще деталізувати їх, вказавши терміни виконання та очікуваний результат кожного. Наприклад, якщо при складанні ТЗ прототип не підготували, то першим етапом робіт за договором може стати розробка та затвердження фінальної версії прототипу сайту замовником. За прототипом створюється макет, який також потрібно узгодити і затвердити. Далі можна приступати до наступних дій.

Відповідно, будь-яка затримка строків етапу може призвести до затримки початку робіт наступного етапу і порушення строків договору загалом. При тому затримка може відбуватися як з вини виконавця, який не надав вчасно матеріали за підсумками певного етапу, так і замовника, який тривалий час не міг вивчити ці матеріали й дати якісний зворотний зв’язок.

Саме тому, так важливо врегулювати:

 • яким чином сторони ведуть комунікацію;
 • в які строки зобов’язані давати зворотний зв’язок з тих чи інших питань;
 • в якій формі та в які строки затверджуються результати кожного етапу робіт;
 • скільки разів замовник може вносити правки в дизайн сайту без додаткової плати
 • чи можна повернутися на минулий етап і щось змінити вже після затвердження;
 • у якому порядку це має відбуватися;
 • чи будуть такі роботи додатково оплачуватися;
 • якщо наповнення сайту контентом виконується виконавцем, як довго йому чекати від замовника цього самого контенту та інших матеріалів;
 • хостинг для сайту надається виконавцем або замовник самостійно вирішує це питання і надає виконавцю лише доступ тощо.

Необов’язково підписувати по кожному етапу акт і ускладнювати процес зайвими паперами, але певний спосіб комунікації краще чітко позначити в самому договорі.

 ПЕРЕДАЧА АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Безумовно, одним із ключових моментів при підписанні договору на розробку сайту залишається передача прав інтелектуальної власності. Рекомендую, аби сторона замовника просувала передачу авторських прав саме з моменту створення об’єктів в результаті надання послуг за договором. Варто зазначити, що в договорах додатковими гарантіями передачі авторських прав є оплата послуг або підписання акту прийому-передачі.

Водночас для виконавця важливо отримати оплату таких послуг згідно з узгодженими домовленостями. Відтак, розробник сайту може наполягати на передачі прав інтелектуальної власності лише з моменту повної оплати наданих послуг.

ВИСНОВОК 

Загалом, договір на розробку сайту кардинально не відрізняється від договору на розробку програмного забезпечення, проте він має свої особливості, пов’язані з дизайном, наповненням контентом. Важливо пам’ятати, що задача такого договору, як власне і будь-якого – зробити домовленості чіткими та зрозумілими для кожної сторони.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub