Лемак Василь
Лемак Василь

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, суддя Конституційного Суду України

Народився 15 лютого 1970 року у селі Вільхівка Іршавського району Закарпатської області.

Освіта:

У 1993 році закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету, в 1997 році – юридичний  факультет цього ж університету.

Трудова діяльність:

 • З 1993 року по 2004 рік працював на посадах юрисконсульта, асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету,
 • в 1998 – 2004 роках одночасно – заступник  декана юридичного факультету,
 • у 2004 – 2018 роках – завідувач  кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету.
 • З 2012 року по серпень 2013 року – виконував обов’язки першого проректора цього ж університету.

27 лютого 2018 року Указом Президента України за результатами конкурсу призначений суддею Конституційного Суду України. Присягу склав 2 березня 2018 року.

Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Напрями наукових досліджень – теорія права, проблеми конституціоналізму та правової реформи в Україні та державах Центральної Європи.

Автор та співавтор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011),
 • «The legal system of Ukraine past, present, and future: in 5 vol.» vol. 1 (2013),
 • «Ukrainian Legal Doctrine: in 5 vol.» vol. 1 (2015),
 • “Державно-правова реформа в Чехословаччині в умовах в умовах постсоціалістичної модернізації й поділу федерації” (2002),
 • «Правова система України: історія, стан і перспективи: в 5 т.» т. 1 (2008,),
 • “Lustration legislation and practice: the experience of Czech Republic” (Yearbook of Ukrainian law. Coll.of scientific papers, 2015, №7);
 • “Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України” (Право України, 2016, №6);
 • “Конституційна скарга: досвід держав Центральної Європи і можливі уроки для України” (Публічне право, 2016, № 4);
 • “Конституційна скарга в Україні: проблеми механізму впровадження” (Вісник Національної академії правових наук України, 2017, № 2);
 • „Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України; Т. 2: Філософія права; Т. 3: Загальна теорія права“ (2016 – 2017).

Брав участь у підготовці низки проектів законів України, зокрема у складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проекту закону „Про Конституційний Суд України“ (2016).

Членство:

 • Вчений секретар Західного регіонального наукового центру НАПрН України.
 • Член спеціалізованих вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Львівського національного університету імені Івана Франка.
 • Член редакційних колегій наукових видань „Вісник Національної академії правових наук України“, „Публічне право“, „Філософія права та загальна теорія права“.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.