Ліквідаційний неттінг зазнав змін у КУзПБ

Стаття 94 Кодексу з процедур банкрутства викладена в новій редакції і встановлює особливості банкрутства суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або декількох похідних (деривативів) або угод з цінними паперами, укладених або вчинених з посиланням на обов’язковість угоди про ліквідаційний неттінг.

Про це стало відомо із сайта Верховної Ради. 

Ліквідаційний неттінг – здійснення всіх таких дій відповідно до угоди:

  • здійснення особою, відповідальною за проведення ліквідаційного неттінгу, розрахунку вартості зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності, який є стороною угоди по ліквідаційному неттінгу і за яким порушено провадження у справі про банкрутство, а також зобов’язань кожного контрагента, який є іншою стороною такої угоди по ліквідаційному неттінгу, по одному або декільком похідним (деривативами), які існували на дату ліквідаційного неттінгу і були укладені такими сторонами з посиланням на обов’язковість для них такої угоди по ліквідаційному неттінгу. Порядок здійснення такого розрахунку визначається угодою про ліквідаційний неттінг;
  • припинення всіх існуючих на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за одним або кількома похідними (деривативами) незалежно від їх змісту і / або терміну виконання, укладеним такими сторонами угоди по ліквідаційному неттінгу з посиланням на обов’язковість угоди по ліквідаційному неттінгу для таких сторін , в такій послідовності:
    • заміна відповідно до статті 604 Цивільного кодексу України зобов’язань, які існували на дату ліквідаційного неттінгу, новими грошовими зобов’язаннями, сума яких дорівнює вартості зобов’язання. При цьому вважається, що термін виконання вимог по таким новим грошовим зобов’язанням настав;
    • припинення нових грошових зобов’язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за такими зобов’язаннями і визначення нетто-зобов’язання.

Угода про ліквідаційний неттінг може передбачати й інший спосіб припинення існуючих на дату ліквідаційного неттінгу зобов’язань за одним або кількома похідними (деривативів), укладеним такими сторонами угоди по ліквідаційному неттінгу.

Угода про ліквідаційний неттінг – генеральна угода, що містить умови і порядок проведення ліквідаційного неттінгу, або інший документ, що містить умови і порядок проведення ліквідаційного неттінгу, зокрема правила виробництва клірингової діяльності, згода на обов’язковість яких сторони похідного (деривативів) надали при укладенні договору про клірингове обслуговування з особою, що здійснює клірингову діяльність.