Нюанси нової редакції закону про акціонерні товариства від Eterna Law

У Legal High School розпочав роботу спецкурс для адвокатів банківського сектору.

З лекцією про нову редакцію закону про акціонерні товариства — про те, про що повинен знати банківський юрист, виступив партнер, керівник практики корпоративного права та M&A МЮГ Eterna Law Олег Мальський.

На думку лектора, ця редакція проєкту закону про акціонерні товариства ще буде дуже суттєво змінюватися і доопрацьовуватися.

Серед головних новел законопроєкту — можливість проведення електронних загальних зборів.

Власне можливість полягає в тому, що голосування здійснюватиметься через спеціальну електронну авторизовану систему.

Як зазначає спікер, якщо ця система буде коректно працювати, то вона може суттєво полегшити процес голосування і допомогти з великою кількістю учасників зборів. Крім цього, законопроєкт також вводить можливість однорівневого управління: ця норма дозволить товариствам мати раду директорів без обов’язкової наглядової ради, однак ця норма не стосується банків.

Ще одна важлива новела, як підкреслив Олег Мальський, це де-факто ліквідація ревізійної комісії в акціонерних товариствах: виключення норм про ревізійну комісію із законодавства, що регулює акціонерні товариства і, зокрема, банківську діяльність. окрім того, передбачається скасування вимоги про призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку в банку при реорганізації.

Що стосується змін до процесуального законодавства, то спікер відзначив, що передбачається внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, а саме — розширене коло осіб, яким надане право звертатися до суду з похідним позовом.

Інша суттєва новела в цьому ж питанні — судові витрати акціонера у зв’язку з похідним позовом відшкодовуються самим товариством.

Але тут, як зауважив Олег Мальський, є невелика кількість «технічних питань» щодо того, які саме витрати будуть відшкодовуватися.

Також спікер докладно зупинився на концепції безвідкличної довіреності. Так, безвідклична довіреність з корпоративних прав учасника товариства з обмеженою відповідальністю може видаватися у зв’язку з передачею частки в статутному капіталі в заставу з метою забезпечення виконання зобов’язань заставодавця на користь заставодержателя (банку).

Лектор підкреслив, що механізм безвідкличної довіреності ще не набув належної популярності в Україні, проте він розвивається і має свої перспективи.