Верховний Суд підготував огляд судової практики щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів

На сьогодні господарські організації корпоративного типу відіграють значну роль як у світовій, так і в національній економіці та впливають на міжнародні відносини.

Водночас недостатньо вивченими і врегульованими законодавством залишаються питання правовідносин всередині господарських товариств, корпоративного управління цими організаціями, корпоративних відносин тощо.

Незважаючи на те, що правова основа регулювання діяльності корпоративних підприємств уже достатньо сформована, все ж вона далеко не завжди відповідає вимогам господарської практики.

Основоположні нормативні акти, які регулюють такі правовідносини, мають чимало недоліків, що особливо гостро проявили себе під час виникнення та вирішення корпоративних конфліктів. За таких умов одним із вирішальних питань, яке постає перед сторонами, є захист своїх корпоративних прав, у тому числі й судовий. Адже своєчасні, якісні та прогнозовані судові рішення здатні захистити порушені права і, як наслідок, покращити розвиток економіки держави.

У Верховному Суді узагальнили судову практику розгляду господарськими судами справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів за період з 01.01.2018 по 30.11.2018.

Огляд складається з кількох розділів:

  • Розділ І. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері
    корпоративних прав та цінних паперів;
  • Розділ ІІ. Застосування норм процесуального права під час розгляду
    справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав;
  • Розділ ІІІ. Захист окремих видів корпоративних прав;
  • Розділ ІV. Практика розгляду спорів щодо цінних паперів.
Oglyad_korpor_spori

Нагадаємо, що Верховний Суд підготував другий випуск дайджесту практики ЄСПЛ. Видання включає період з 28.01.2019 по 01.02.2019.