Мін’юст пропонує встановити порядок ознайомлення засуджених з матеріалами провадження

Законопроект зареєстровано у Верховній Раді за ініціативою Міністерства юстиції 28 грудня 2018 року за № 9455.

Згідно з пояснювальною запискою, проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права засуджених на звернення до Європейського суду з прав людини” (у разі його прийняття) має усунути недоліки кримінального процесуального законодавства, що лежать в основі системних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та удосконалити порядок ознайомлення засудженого з матеріалами кримінального провадження та отримання їх копій.

Автори документа зазначають, що оскільки відповідно до статті 43 КПК виправданий, засуджений мають права обвинуваченого, проектом Закону пропонується внести зміни до частини третьої статті 42 КПК, відповідно до яких підозрюваний, обвинувачений має право ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 221 КПК.

Частиною третьою статті 42 КПК Кримінального процесуального кодексу України в редакції проекту Закону встановлюється право підозрюваного, обвинуваченого ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 221 КПК.

Змінами до частини другої статті 317 КПК передбачається, що після призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження за наявності відповідної заяви.

Також проектом Закону пропонується доповнити статтю 317 КПК частиною третьою, якою закріплюється, що засуджений, виправданий, особа, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілий, представник юридичної особи, їхні захисники та законні представники мають право звернутись із заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стороною в якому вони були, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які брали участь у кримінальному судочинстві до суду, де вони зберігаються.

Засуджені, які відбувають покарання в установах виконання покарань, звертаються до суду через адміністрацію таких установ із заявою про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження, необхідних для захисту своїх прав і свобод.

Такі електронні копії надсилаються судом до адміністрації установ виконання покарань за допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку у строк, об’єктивно необхідний для їх виготовлення, але не більше тридцяти днів з дня надходження такого звернення.

У свою чергу, проектом Закону закріплюється право засуджених звертатися до суду через адміністрацію установи виконання покарань з заявами про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження (абзац тринадцятий частини першої статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України в редакції проекту Закону).

Положеннями частини першої статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України встановлено, що засуджені мають право на отримання копій документів з їхніх особових справ та інших, пов’язаних з реалізацією їхніх прав, документів у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

Більш детально з пропозиціями Мін’юсту можна ознайомитися у порівняльній таблиці:

ПЗ

Нагадаємо також, що з 1 січня 2019 року набирають чинності декілька законів, що змінюють кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство (порівняльна таблиця змін).