Англійське право для українського ІТ спецпроєкт

Дія City & LegalHub 

Сьогодні Україна стоїть на порозі запуску масштабного проєкту — спеціального правового режиму для IT-галузі Дія City. У перспективі він здатен змінити на краще загальний економічний ландшафт країни.

Спеціальний податковий режим в рамках Дія City дасть IT-компаніям можливість працювати за одними з найнижчих податкових ставок у Європі та будувати прозору корпоративну структуру компанії. Законопроєкт, який визначає податкові умови, вже найближчим часом буде розглядатися в другому читанні в Парламенті.

Базовий закон №1667-IX про Дія City, що визначає загальні засади функціонування спецрежиму, був схвалений ще влітку 2021 року. Проте навіть зараз трапляються міфи та хибні трактування суті спецрежиму. Щоб остаточно розібратися у проєкті, редакція LegalHub запускає спецпроєкт «Дія City: лікбез для майбутнього резидента».

У серії матеріалів ми детально розглянемо ключові положення проєкту та дамо відповідь запитання, що можуть виникнути у процесі роботи в Дія City.

Норми англійського права в рамках Дія City

Відкрити українським компаніям доступ до іноземного венчурного інвестування — одна з ключових цілей спеціального режиму Дія City. Для цього в українське законодавство вводяться окремі елементи англійського права. Про досвід інших країн у запровадженні та практичне використання елементів англійського права — далі. 

Що дасть галузі імплементація його окремих елементів?

У класичному трактуванні англійське право — це правова система Англії та Уельсу, яка лежить в основі правових систем більшості держав Британської Співдружності націй та США, а також правових систем змішаного типу, наприклад, Шотландії. Серед країн, де воно також розповсюджене, — Канада, Австралія, Японія, Нова Зеландія.

Є приклади використання англійського права в рамках технологічних центрів. Серед них  — Міжнародний фінансовий центр «Астана» (Казахстан), там діє Суд і Міжнародний арбітражний центр. МФЦА також має свої власні закони та нормативні акти. Очолює Суд МФЦА лорд Вульф, а рішення, ухвалені цим Судом, підлягають безпосередньому виконанню в Казахстані. Таким чином фактично заснована на засадах англійського права нова юрисдикція.

Аналогічна практика використання англійського права застосовується у міжнародних фінансових центрах в Дубаї (DIFC) та в Сінгапурі.

Англійське право – це універсальні інструменти захисту корпоративних прав. Його популярність пов’язана з гнучкістю та можливістю вибору широкого спектра забезпечувальних заходів у різного роду комерційних суперечках.

В Україні елементи англійського права будуть імплементовані в національне законодавство в межах спеціального правового режиму для ІТ Дія City. Інвестори отримують гарантії захисту корпоративних прав, а вітчизняні компанії – нові можливості для залучення інвестицій.

Нагадаємо

- Дія City: президент підписав закон про правовий режим для IT-галузі

Приведення корпоративного законодавства України у відповідність до кращих світових практик – це важливий крок для підвищення привабливості країни, перетворення її на комфортну для ведення бізнесу юрисдикцію. Водночас запровадження норм англійського права не вступає в юридичний конфлікт з діючими в Україні нормами національного законодавства.

Спори будуть розглядатись за чинним законодавством України, зміни в порядок здійснення судочинства не вносилися. Зміни стосувалися підґрунтя укладення певної категорії правочинів. Незважаючи на принцип свободи договору та теоретичну можливість укласти аналогічні угоди до запровадження Дія City, забезпечити виконання таких угод не було можливим. Це несло неабиякі ризики для інвесторів та породжувало невизначеність для стартапів. Поточна судова практика лише підтверджує це. Проте зараз такі угоди не лише набувають юридичної сили, а й відповідають принципу правової визначеності, тож сторони договору зможуть захистити свої права та інтереси в судовому порядку.

Базовим законом про Дія City №1667-ІХ запроваджуються наступні елементи системи загального (англійського) права: convertible loan, option, liquidation preferences, liquidated damages і warranties & indemnities.

Convertible Loan – передбачає, що на вимогу інвестора компанія зобов’язана повернути суму позики в погоджений угодою термін, або ж у якості альтернативного зобов’язання має включити інвестора до учасників ТОВ. Таким чином, якщо капіталізація компанії на момент виконання зобов’язання зросте, інвестору вигідніше стати власником її частки; в іншому випадку у нього залишається право вимагати повернення суми позики грошима.

Option – закріплюється гарантоване право інвестора збільшити частку у статутному капіталі компанії в разі її успішного росту. Успішним прикладом використання опціонів можна назвати кейс американської компанії Robinhood. Це онлайн-додаток, що дозволяє торгувати на біржі без комісій.

29 липня 2021 року компанія провела IPO. У перший торговий день її котирування різко впали. Однак після старту опціонних торгів капіталізація Robinhood значно виросла. І це стало можливим саме завдяки договорам опціону.

Liquidation Preferences –  кредитори та окремі учасники ТОВ отримують преференції в разі його припинення чи настання інших обставин.

Liquidated Damages – передбачає оцінку можливих збитків та компенсацію можливих втрат, яка не потребує доведення через суд. Таким чином інвестор хеджує свої ризики.

Warranties & Indemnities – встановлює компенсацію на користь сторони, яка покладалась на неправдиві запевнення, а також фіксує зобов’язання виплатити компенсації в разі настання передбачених договором обставин, не пов’язаних з порушенням зобов’язань.

Елементи англійського права необхідні, перш за все, для залучення  додаткових інвестицій у ІТ-галузь України. Усі ці інструменти дають інвесторові певність, що у випадку зміни обставин, його права та інтереси захищені законодавчо. Прогнозованість бізнесу та безпека вкладів – важливі чинники при виборі інвестором тієї чи іншої юрисдикції.

Імплементація норм англійського права в українське законодавство дозволить іноземним інвесторам розраховувати на поширені в інших інвестиційно привабливих юрисдикціях практики. Це також посилить захист порушених прав компаній, в т.ч. у разі звернення до міжнародних арбітражних судів

У майбутньому ці норми цілком можуть бути поширені на інші галузі економіки України – для цього потрібно буде внести певні зміни у національне законодавство. Однак поки що вони будуть доступними лише для резидентів Дія City.