Посібник зі статті 17 (заборона зловживання правами) Конвенції про захист прав людини тепер доступний українською

Посібник зі статті 17 (заборона зловживання правами) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, що охоплює прецедентне право до 31 березня 2019 року, перекладено українською мовою.

Переклад здійснили експерти проекту ECHR: Ukrainian Aspect президент Спілки адвокатів України Олександр Дроздов та директор АБ “Дроздова та партнери” Олена Дроздова.

Нагадаємо, стаття 17 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє порушення та надмірне обмеження прав і свобод, викладених у Конвенції. Вона застосовується до держав, груп та окремих осіб.

Згідно зі статтею 17 “Конвенції жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції”.

Ця норма грунтується на статті 30 Загальної декларації прав людини (1948). Аналогічні положення містяться також у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966), Американській конвенції з прав людини (1969) та Хартії основних прав Європейського Союзу (2000).

Статтю 17 з’явилася у Конвенції через те, що неможливо виключати, що особа або група осіб намагатимуться покладатися на права, закріплені в Конвенції, для отримання можливості знищення тих самих прав.

Згідно практики ЄСПЛ, ніхто не повинен покладатися на положення Конвенції для того, аби послабити або знищити ідеали та цінності демократичного суспільства. Тому загальною метою статті 17 є перешкоджання використанню тоталітарними або екстремістськими групами в своїх інтересах принципів, проголошених Конвенцією.

Заборона зловживання правами спрямована на забезпечення демократій засобами боротьби з діями та діяльністю, які знищують або неналежним чином обмежують основні права і свободи незалежно від того, хто саме (держава, особа або група осіб) вчиняють такі дії.

posibnyk-zlovzhivannia-protsesualnimi-pravami-st-17-konventsii

Завантажити посібник можна тут.

З його офіційним текстом мовою оригіналу можна ознайомитися за посиланням.

Посібник був підготовлений Департаментом Юрисконсульта та є частиною серії “Посібники із застосування Конвенції”, опублікованої Європейським судом з прав людини для інформування практикуючих юристів про основні постанови та рішення, прийняті судом у Стразбурзі. У виданні аналізується прецедентне право до 31 березня 2019 року.