ВС оприлюднив огляд практики Касаційного адміністративного суду

Верховний Суд оприлюднив аналітичний огляд судової практики об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. 

Про це повідомила прес-служба Верховного Суду. 

«У цьому огляді пропонуються до уваги судові рішення, розглянуті об’єднаною палатою Касаційного адміністративного суду», – зазначено у повідомленні. 

КАС України передбачає, що у визначених цим Кодексом випадках перегляд судових рішень судом касаційної інстанції здійснює, зокрема, об’єднана палата Касаційного адміністративного суду (частина дев’ята статті 33).

Так, стаття 346 КАС України закріплює підстави для передачі справи на розгляд об’єднаної палати. Зокрема, суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об’єднаної палати, якщо ця колегія або палата вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів з іншої палати або у складі іншої палати чи об’єднаної палати.

«Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати регламентує стаття 347 КАС України. Так, питання про передачу справи на розгляд відповідної палати вирішує суд за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи більшістю від складу суду, що розглядає справу», – зауважив Суд.

Таке питання може бути вирішене до прийняття постанови судом касаційної інстанції, про що суд постановляє ухвалу з викладенням мотивів необхідності відступлення від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в рішенні, визначеному в частинах першій – четвертій статті 346 КАС України.

Такий інститут є новелою в процесуальному законодавстві, зокрема в КАС України, та має за мету забезпечити однакове застосування норм права судами в порядку та спосіб, визначені процесуальним законом, тобто забезпечення принципу єдності судової практики. Таким чином, ураховується динаміка спірних правовідносин та законодавства, заміна правових позицій, сформульованих у судових рішеннях, що згодом втратили свою актуальність, на оновлені, які відповідають вимогам сучасності.

Раніше LegalHub повідомляв, що КАС ВС поновив на посаді Голову ДСНС у зв’язку з порушенням порядку звільнення.