Вийшов другий випуск дайджесту практики Великої Палати ВС

Велика Палата Верховного Суду випустила другий тижневий дайджест практики.

У виданні розміщено короткий огляд внесених до Єдиного державного реєстру окремих судових рішень Великої Палати з 05.11.2018 по 09.11.2018.

Що прочитати у випуску:

 • У разі якщо опис та арешт майна проводився державним виконавцем, скарга сторони виконавчого провадження розглядається в порядку, передбаченому розділом VII
  Цивільного процесуального кодексу України. Інші особи, які є власниками (володільцями) майна і які вважають, що майно, на яке накладено арешт, належить їм, а не боржникові, можуть звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.
 • Спір про зобов’язання уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб визнати позивача кредитором і включити його вимоги до реєстру акцептованих вимог кредиторів не є публічно-правовим і має вирішуватися за правилами Цивільного
  процесуального кодексу України.
 • Спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та
  затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат належить до юрисдикції адміністративних судів.
 • Застосування Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого постановою
  Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 595, щодо виплати працівникам заробітної плати (грошового забезпечення, суддівської винагороди, інших передбачених
  законодавством виплат тощо) можливе виключно за період розміщення установи, з якою ці працівники перебували у трудових відносинах, на тимчасово неконтрольованій території
  України.
 • Спір з приводу оскарження постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, незалежно від того, яким
  органом, у тому числі судом якої юрисдикції, було видано виконавчий документ, що знаходився на примусовому виконанні у державного виконавця.
 • Оскарження відповідного рішення та дій державного виконавця органу державної виконавчої служби під час виконання зведеного виконавчого провадження, у якому об’єднано виконання судових рішень, ухвалених судами за правилами різних юрисдикцій,
  підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.
 • Велика Палата Верховного Суду підтвердила висновок Верховного Суду України, згідно з яким при вирішенні спорів за вимогами нового власника житла про усунення перешкод
  у користуванні власністю шляхом виселення колишнього власника житла, яке було предметом іпотеки, судам слід застосовувати положення статті 40 Закону України «Про
  іпотеку» та статті 109 Житлового кодексу УРСР.
 • Велика Палата Верховного Суду підтвердила висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права при вирішенні питання щодо призначення пенсії за віком замість
  переведення з одного виду пенсії на інший в порядку частини третьої статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
 • Спір про відшкодування шкоди, завданої протиправними діями органу місцевого самоврядування, відповідно до статті 1173 Цивільного кодексу України, враховуючи суб’єктний склад учасників процесу, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.
 • Ненадання відповіді на заяву, подану в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», є бездіяльністю відповідача як суб’єкта владних повноважень при здійсненні ним управлінських функцій, а тому такі справи підлягають розгляду
  за правилами Кодексу адміністративного судочинства України.
 • Спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником, стосовно якого порушено справу про банкрутство, мають розглядатися в порядку господарського судочинства.
 • Спори, які виникають під час здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, своїх
  повноважень щодо виконання судових рішень відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого
  постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845, підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Детальніше читайте у дайджесті.

Перший випуск дайджесту за період з 29 жовтня 2018 року по 2 листопада 2018 року можна подивитися тут.