В Україні можуть легалізувати приватних детективів

Депутати пропонують легалізувати приватну детективну діяльність, яка фактично на сьогодні здійснюється в Україні, поставивши її під контроль держави та значно збільшити можливості громадян  України у захисті своїх законних інтересів, конституційних прав та свобод.

З цією метою 8 лютого у Верховній Раді зареєстровано законопроект “Про приватну детективну (розшукову) діяльність” за № 10024.

Проект Закону складається із 20 статей, що об’єднані у 7 розділів, які, окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

  • види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності;
  • процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;
  • види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів;
  • питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;
  • здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

В Україні на сьогодні такий вид діяльності офіційно не визнаний, а тому і не знайшов поки що свого законодавчого врегулювання, хоча фактично приватною детективною (розшуковою) діяльністю давно та плідно займаються не тільки фізичні особи, а й юридичні.

За неофіційними даними, зараз в усіх регіонах України працює декілька тисяч приватних детективів та приватних детективних агентств, – зазначають розробники документа.

Автори законопроекту вважають, що становлення та функціонування в Україні приватної детективної (розшукової) діяльності є незворотнім процесом.

Згідно пояснювальної записки, прийняття проекту акта дозволить легалізувати діяльність цього виду та вивести її з тіні, поставивши під належний контроль держави, а також значно розширить можливості сторони захисту щодо збору доказової бази, яка на противагу стороні обвинувачення має набагато менше можливостей для збирання відповідних доказів.

Довідково: 

У більшості країн світу приватна детективна (розшукова) діяльність визнана на державному рівні, врегульована законами й оптимально використовується задля збільшення можливості громадян та юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція, Німеччина, Канада, Індія, Ізраїль, Японія, Норвегія, Іспанія, Італія, Португалія, Мексика, Російська Федерація та багато інших країн світу являють собою ті регіони планети, де запровадження інститутів приватних детективів, приватних детективних підприємств (агентств) та їх об’єднань стало у свій час наслідком реагування влади на нагальні соціальні виклики, і тому на сьогодні, існування та діяльність таких недержавних інституцій є у них явищем звичайним, усталеним і достатньо унормованим національним законодавством.

В Англії, наприклад, чисельність персоналу приватних охоронних й детективних фірм вдвічі перевищує кількість співробітників поліції. У США приватні служби безпеки мають бюджет, який на 50% перевищує бюджет усіх органів поліції країни разом узятих, і нараховують понад 1,1 млн. співробітників. В державі Ізраїль (з населенням трохи більше 5 млн. чоловік) функціонує понад двох тисяч детективних і охоронних компаній.

Попри це, цивілізаційні потреби сучасного суспільства спонукають до пошуків шляхів удосконалення організаційної системи, структури і функції національних суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі і через використання новітніх детективних технологій та передового досвіду приватної детективної діяльності інших країн, що визнаються й сприймаються Всесвітньою Асоціацією Детективів.

Заснована ще в 1925 році найбільш цивілізованими країнами Всесвітня Асоціація Детективів – найавторитетніша міжнародна організація у сфері розслідувань та безпеки. Вона об’єднує на сьогодні понад однієї тисячі кращих спеціалістів приватних детективних і охоронних структур із більш ніж 60 країн світу, причому вони постійно розширюються, оскільки в ході кожної щорічної конференції, особливо в останні роки, на вступ до неї надходить до ста заявок.