Комітет Ради рекомендує прийняти за основу законопроект про Бюро економічної безпеки

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про Бюро економічної безпеки. 

Про це повідомила прес-служба Верховної Ради України. 

«Члени Комітету розглянули проект Закону про Бюро економічної безпеки №3087 та альтернативні до нього проекти за №№3087-1 і 3087-д», – зазначено у повідомленні.

Законопроект №3087 доповів один з його авторів народний депутат Ярослав Железняк.

Метою цього законопроекту є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

Законопроект визначає законодавче підґрунтя для створення незалежного державного органу, який повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки.

Законопроектом пропонується створити Бюро економічної безпеки та встановити такі концептуальні положення:

 • БЕБ буде здійснювати заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.
 • встановлена максимальна кількість працівників – не більше 3 000 осіб, визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень, їх особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці;
 • визначено процедуру конкурсного відбору Директора БЕБ та його заступників.
 • Детективи БЕБ будуть мати достатньо повноважень для здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів. Крім того, даний орган матиме право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, наявність достатніх фінансових та матеріально-технічних ресурсів.
 • відповідно до проекту у складі центрального управління БЕБ діє підрозділ внутрішнього контролю з метою попередження, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів працівників БЕБ;
 • БЕБ щоквартально публікує звіт про свою діяльність на своєму офіційному веб-сайті;
 • передбачено ліквідацію податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Проект Закону про Бюро економічної безпеки №3087-1 доповів народний депутат Андрій Холодов. Він зазначив, що проектом визначаються завдання та повноваження Бюро економічної безпеки, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників Бюро економічної безпеки, основи його співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, а також порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу економічній безпеці держави.

А.Холодов також доповів концептуальні положення проекту.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк доповіла про відмінності підготовленого членами Комітету законопроекту №3087-д від проектів за №№3087 і 3087-1.

«Головною відмінністю є те, що проектом пропонується зробити БЕБ правоохоронним органом. Згідно з проектом, Директор БЕБ призначається Президентом України за поданням конкурсної комісії, яка подає на розгляд Главі держави три найкращих кандидатури. Директор БЕБ підзвітний Верховній Раді і Президентові України», – зазначила народна депутатка.

 • Президент України має проводити незалежний аудит ефективності діяльності Бюро.
 • Проектом пропонується у складі Бюро створити підрозділ детективів-аналітиків.
 • Проектом пропонується установити граничну чисельність Бюро до чотирьох тисяч працівників. Працівниками Бюро будуть державні службовці, що мають спеціальні звання, а також співробітники, які будуть працювати за трудовим договором.
 • Посадовий оклад працівників Бюро пропонується встановити не менше 20 прожиткових мінімумів.

Доопрацьований законопроект доповнено статтею про військові звання. Також проектом пропонується створити у складі Бюро підрозділ зовнішнього контролю.

Проектом пропонується забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності.

Також проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 222 «Шахрайство з податком на додану вартість».

За словами доповідачки, у доопрацьованому законопроекті враховані усі зауваження Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Законопроект передбачає перехідний період для уникнення колапсу в системі. Кримінальні провадження будуть передані Генеральній прокуратурі, а потім у новий орган, який розпочне свою діяльність, коли у його штаті буде 30 відсотків працівників.

Члени Комітету обговорили усі три законопроекти. Під час обговорення основна увага була звернута на концептуальні відмінності між проектами.

За результатами голосування Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу законопроект №3087-д.