Вийшов четвертий випуск дайджесту практики Великої Палати Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду підготувала черговий дайджест судової практики.

У виданні розміщено короткий огляд внесених до Єдиного державного реєстру окремих судових рішень Великої Палати з 12.11.2018 по 30.11.2018.

Про що прочитати у випуску:

 • Спір про знесення самочинно збудованого об’єкта будівництва носить публічно-правовий характер і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Правова природа рішення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання нікчемним правочину (трансакції) унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його недійсним;
 • Спір про стягнення завданих збитків, звернений до підконтрольної установи, яка не забезпечила виконання вимог органу державного фінансового контролю, є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Спори між боржниками і стягувачами, а також спори за позовами інших осіб, прав та інтересів яких стосуються нотаріальні дії чи акт, у тому числі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом, якщо суб’єктний склад сторін відповідного спору відповідає приписам статті 1 Господарського процесуального кодексу України (у редакції, чинній на час розгляду справи) підлягають розгляду в порядку господарського судочинства за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів;
 • Спір між управлінням Пенсійного фонду України та роботодавцем про стягнення витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Встановивши, що при розгляді справи особа неодноразово зверталася до судів як адміністративної, так і цивільної юрисдикцій, з метою недопущення порушення права на
  доступ до правосуддя Велика Палата Верховного Суду, констатуючи приватноправову природу спору, прийняла рішення, що внаслідок непослідовності національного суду
  цей спір у відповідній справі має бути розглянуто в порядку адміністративного судочинства;
 • Спори, які виникають під час здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, своїх
  повноважень щодо виконання судових рішень відповідно до Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Спір про звільнення майна з-під арешту, який був накладений за правилами кримінального судочинства, підлягає розгляду в порядку, визначеному кримінальним процесуальним законом;
 • Спори з приводу оскарження рішення органу місцевого самоврядування про встановлення та зміну меж населених пунктів підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Під час вирішення питання, чи займала особа посаду, яка відноситься до посади державного службовця, судам необхідно з’ясувати, чи була подана декларація до зарахування на посаду, чи приймала особа відповідну присягу, чи мала право на присвоєння спеціального звання або рангу державного службовця;
 • Спір щодо невиплати навчальним закладом його випускнику із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, одноразової грошової допомоги, виплата якої гарантована державою, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Спір про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, визнання рішень протиправними, зобов’язання вчинити дії є публічно-правовим та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення про відступлення від правової позиції Верховного Суду України, висловленої в постанові від 17 лютого 2016 року у справі № 6-1965цс15, зазначивши, що вирішення за правилами господарського судочинства спору в частині позовних вимог до поручителя, який є юридичною особою, а за правилами цивільного судочинства — в частині позовних вимог до боржника, який є фізичною особою, порушуватиме принцип повноти, всебічності й об’єктивності з’ясування обставин справи;
 • Спір стосовно формування переліку вкладників, які мають право на гарантоване державою відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та затвердження реєстру вкладників для здійснення гарантованих виплат підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства;
 • У спірних правовідносинах зі складання реєстру акцептованих вимог кредиторів та організації заходів з їх задоволення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виступає як від імені банку, що ліквідується, так і діє при вирішенні певних питань як орган,
  уповноважений на ліквідацію банку, однак при цьому жодних владних повноважень щодо заявника, який захищає свої майнові права, не вчиняє. Уповноважена особа Фонду за своїм правовим статусом є представником Фонду, діє у межах повноважень, наданих Фондом, отримує визначену Фондом оплату, несе відповідальність перед Фондом, тоді як за дії такої особи перед іншими суб’єктами правовідносин відповідальність несе Фонд, тобто вона не виступає як фізична особа, яка захищає власні права чи інтереси;
 • Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій за результатами розгляду заяви з підстав встановлення Європейським судом з прав людини у рішенні від 11 липня 2013 року «Рудніченко проти України» порушення Україною окремих положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
 • У разі згоди заявника з відмовою у призначенні та виплаті йому одноразової грошової допомоги за загиблого військовослужбовця з підстав припинення піклування про останнього, за відсутності спору з приводу законності означеної відмови та щодо припинення піклування суд повинен розглянути заяву про встановлення юридичного факту – віднесення заявника до кола членів сім’ї загиблого військовослужбовця – в порядку цивільного судочинства в окремому провадженні;
 • Спір фермерського господарства з іншими юридичними особами, зокрема з органом державної влади, щодо користування земельними ділянками, наданими із земель державної або комунальної власності, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

У випуску також представлені інші рішення:

Daidjest_4

Перший випуск дайджесту за період з 29 жовтня 2018 року по 2 листопада 2018 року можна подивитися тут.

Другий тижневий дайджест практики з коротким оглядом внесених до Єдиного державного реєстру окремих судових рішень Великої Палати з 05.11.2018 по 09.11.2018 можна подивитися тут.

Огляд Великої Палати ВС щодо юрисдикції спорів з державним реєстратором тут.