До чого варто бути готовим боржнику при відкритті провадження у справі про неплатоспроможність?

Після подання заяви про неплатоспроможність фізичної особи до господарського суду, такий суд розпочинає її розгляд. При цьому варто зауважити, що провадження у справі відкривається не автоматично, оскільки суд розглядає заяву та подані документи на предмет її допустимості.

У разі відсутності підстав для відмови у прийнятті заяви або повернення такої заяви суд не пізніше 5 днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу про прийняття заяви до розгляду, призначає підготовче засідання.

Разом із цим, фізичній особі варто бути готовими до того, що суд має право вирішити питання про зобов’язання фізичної особи подати додаткові відомості, документи та вжити заходи для забезпечення вимог кредиторів. До заходів для забезпечення вимог кредиторів належать, зокрема:

 1. Заборона укладати правочини (договори).
 2. Зобов’язання передати майно, інші цінності на зберігання третім особам.
 3. Вчинення або утримання від вчинення певних дій.
 4. Заборона розпоряджатися нерухомим майном та цінними паперами.
 5. Накладення арешту на конкретне майно.
 6. Заборона виїзду за кордон.

Далі за процедурою відбувається підготовче засідання. У підготовчому засіданні суд розглядає подані документи, з’ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а також вирішує інші процесуальні питання.

Якщо відсутні підстави для відкриття провадження, боржник виконав зобов’язання чи його притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з неплатоспроможністю, то у такому випадку суд відмовляє у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

За наслідками підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про відкриття провадження або про відмову у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність.

Відкриваючи провадження у справі, суд вводить процедуру реструктуризації боргів фізичної особи, мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів та призначає керуючого реструктуризацією (арбітражного керуючого).

Після відкриття провадження у справі фізична особа набуває процесуального статусу боржника у справі про неплатоспроможність.

Разом із цим, встановлюються відповідні процесуальні строки на подання відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, виявлення та складання опису майна, підготовку та подання плану реструктуризації боргів.

Дуже цікавим є зобов’язання державних органів надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім’ї, про перетинання боржником та членами його сім’ї державного кордону за останні 3 роки і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність має відповідні наслідки, оскільки з моменту відкриття такого провадження встановлюються певні обмеження для боржника та його кредиторів. Такими обмеженнями можуть бути:

 1. Пред’явлення кредиторських вимог та їх задоволення відбувається в межах справи про неплатоспроможність.
 2. Арешти майна та застосування обмежень до боржника можуть бути застосовані виключно судом.
 3. Здійснення корпоративних прав та їх реалізація,  відчуження та розпорядження майном відбувається із обмеженнями.
 4. Як вже зазначалося, вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів.
 5. Припиняється нарахування штрафів, інших фінансових санкцій та відсотків.
 6. Строк виконання всіх грошових зобов’язань боржника вважається таким, що настав.

З метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Подання кредиторами грошових вимог до боржника здійснюється протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення.


Точка зору автора може не співпадати з офіційною позицією редакції LegalHub