Трегубов Едуард
Трегубов Едуард

Адвокат, асоційований партнер Адвокатського об'єднання ALGIZ

ALGIZ

Основні сфери практики:

  • Антимонопольне право
  • Договірне право
  • Міжнародний комерційний арбітраж
  • Європейський суд з прав людини
  • Судова практика
  • Право інтелектуальної власності
  • Господарське право

Має досвід консультування з питань законодавства України про захист економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції, надання висновків про наявність в діях суб’єктів господарювання ознак узгоджених дій, антиконкурентних узгоджених дій, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, неправомірного використання ринкового становища, інших порушень антимонопольного законодавства.

Здійснює правовий аналіз угод щодо виявлення ознак концентрації, готує документи і забезпечує правовий супровід отримання згоди Антимонопольного комітету України на концентрацію і узгоджені дії. Має досвід представництва інтересів клієнта в процесі розгляду АМКУ справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, здійснює правовий супровід оскарження рішень органів АМКУ.

Здійснює розробку алгоритмів правового захисту від недобросовісної конкуренції: неправомірного використання торгових марок, позначень, копіювання зовнішнього вигляду товару, дискредитації суб’єкта господарювання, досягнення неправомірних переваг у конкуренції, поширення комерційної таємниці і т.п. Має досвід правового аналізу реклами на її відповідність вимогам законодавства України про захист від недобросовісної конкуренції та інших нормативно-правових актів України, супроводжує захист порушених прав клієнтів шляхом переговорів, звернення до АМКУ, звернення в правоохоронні органи і в судовому порядку.

Має досвід в підготовці документів для проведення IPO.

Має досвід участі в виграшних процесах в Європейському суді з прав людини щодо порушення Україною права на справедливий суд і права на мирне володіння власністю, успішному захисті прав клієнта в міжнародних арбітражах. Брав участь у підготовці та поданні до Комітету ООН з прав людини альтернативного доповіді про виконання Україною міжнародних зобов’язань з Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Є головою робочої групи з питань антимонопольного законодавства Американської торгової палати в Україні. Входить до складу правового комітету та комітету з інтелектуальної власності Американської торгової палати в Україні. Є автором декількох книг з юридичної тематики, має публікації і коментарі з питань антимонопольного права, арбітражу, адміністративної юстиції, права інтелектуальної власності.