Нові критерії для перевірок Пенсійним фондом: коли чекати та яка періодичність перевірок?

17 липня Уряд прийняв постанову, якою затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначив періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду.

Постанова від 17.07.2019 затверджена за № 632.

Відповідно до нового документу, до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, належать:

  • дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
  • кількість позапланових заходів державного нагляду (контролю), проведених щодо суб’єкта господарювання протягом останніх трьох років, що передують плановому періоду, з підстав, передбачених абзацами третім, п’ятим, сьомим, дев’ятим частини першої статті 6 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, за результатами яких виявлено порушення.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику проводиться з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

Періодичність планових перевірок

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання будуть проводитися органами Пенсійного фонду з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику — не частіше ніж один раз на два роки;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше ніж один раз на три роки;
  • з незначним ступенем ризику — не частіше ніж один раз на п’ять років.

Згідно з постановою Уряду, у разі коли за результатами планових та позапланових перевірок

  • протягом останніх 6 років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику,
  • та протягом останніх 10 років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику,

у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання будуть проводити не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Нагадаємо, у ДРС розповіли що робити підприємцям у разі інспекційного відвідування Держпраці.