Верховний Суд може повернути заявнику електронну скаргу, – Ухвала ВС

Верховний Суд повернув касаційну скаргу заявнику через те, що вона подана в електронній формі без накладення електронного цифрового підпису.

31 січня 2019 року на електронну адресу Верховного Суду надійшла касаційна скарга без накладення електронного цифрового підпису, про що Верховним Судом складено довідку.

Суд зазначає, що подана касаційна скарга не може бути прийнята до розгляду та вирішено питання про відкриття касаційного провадження, оскільки у порушення вимог частини третьої статті 392 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) касаційну скаргу не підписано особою, яка її подала, або представником такої особи.

Згідно з частиною першою статті 392 ЦПК України касаційна скарга подається у письмовій формі. Частиною третьою статті 392 ЦПК України передбачено, що касаційна скарга підписується особою, яка її подала, або представником такої особи.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис” електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

  • електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
  • під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;
  • особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

Частинами першою-третьою статті 4 Закону України “Про електронний цифровий підпис” передбачено, що електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документів. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами – суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі. Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.

На сьогоднішній день діє Закон України “Про електронні довірчі послуги”, який також містить норму, що оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до зазначеного Закону.

Відповідно до частин першої, четвертої та восьмої статті 14 ЦПК України у судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система відповідно до закону забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Особи, які зареєстрували офіційні електронні адреси в ЄСІТС, можуть подати процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”, якщо інше не передбачено ЦПК України.

Суд також зауважив, що згідно з підпунктом 15.1 пункту 1 розділу XIII “Перехідні положення” ЦПК України до дня початку функціонування ЄСІТС подання, реєстрація, надсилання процесуальних та інших документів, доказів, формування, зберігання та надсилання матеріалів справи здійснюються в паперовій формі.

Відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 393 ЦПК України касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

Враховуючи, що касаційна скарга заявника та її представника була подана в електронній формі та без накладення електронного цифрового підпису, а ЄСІТС не функціонує, Суд скаргу до розгляду не прийняв  і повернув заявнику з підстав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 393 ЦПК України.

Суддя також зазначив, що повернення касаційної скарги не перешкоджає повторному зверненню із скаргою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення.

Нагадаємо, щоз 7 листопада 2018 року втратив чинність Закон України від 22.05.2003 №852-IV “Про електронний цифровий підпис”, який регулював відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису.

Для роботи в ЄСІТС, зокрема, підсистемі “Електронний суд” необхідно отримати електронний ключ (електронний підпис). Він дасть змогу ідентифікувати вас як належну сторону та зареєстрованого учасника, та можливість подати позовну заяву або інші необхідні для розгляду вашої справи документи до відповідного суду.