Огляд практики застосування суддями КГС ВС рішень ЄСПЛ при прийнятті постанов за 2018 рік

Law books in a row

У Касаційному господарському суді узагальнили практику застосування суддями КГС ВС рішень ЄСПЛ при прийнятті постанов за 2018 рік.

Нагадаємо, що при застосуванні рішень ЄСПЛ як джерела права суд повинен, по-перше, чітко зазначати, яким правовим позиціям, викладеним у рішеннях ЄСПЛ, не відповідає розглядуване у конкретній справі питання, а по-друге, показати очевидний зв’язок між фактичними обставинами, в яких ЄСПЛ дійшов відповідного висновку, та справою, в якій вже український (господарський) суд застосовуватиме такий висновок.

Беручи до уваги актуальність та важливість порушеного питання, в Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду (далі – КГС) був здійснений огляд практики застосування суддями КГС рішень ЄСПЛ при прийнятті постанов за 2018 рік з метою розкриття та тлумачення практики ЄСПЛ в світлі національного законодавства, яке регулює господарські правовідносини, а також окреслення напрямів використання практики ЄСПЛ при розгляді справ господарського юрисдикції.

В результаті дослідження було встановлено, що усі судді КГС при прийнятті постанов за результатами розгляду конкретних справ посилаються на положення Конвенції та рішення ЄСПЛ, зокрема, при розгляді справ:

 • у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно;
 • у спорах, що виникають із земельних відносин;
 • у спорах щодо захисту ділової репутації;
 • у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства;
 • у спорах щодо обігу цінних паперів;
 • у спорах щодо корпоративних відносин;
 • у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі;
 • у спорах щодо приватизації майна;
 • у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів (договорів);
 • у спорах, щодо недоговірних зобов’язань;
 • у спорах, щодо застосування природоохоронного законодавства;
 • у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності;
 • про банкрутство та у спорах з майновими вимогами до боржника;
 • щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів;
 • за скаргами на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця;
 • щодо розгляду процесуальних питань (відновлення пропущеного строку, сплата судового збору тощо).
  oglyad_prakt_kgs_1_1 (1)

Пропонуємо також переглянути раніше опубліковані дайджести, що підготовлені Верховним Судом:

Третій  випуск дайджесту практики ЄСПЛ (період з 04.02.2019 по 08.02.2019).

Другий випуск дайджесту практики ЄСПЛ (період з 28.01.2019 по 01.02.2019).

Перший випуск дайджесту практики ЄСПЛ (період з 21.01.2019 по 25.01.2019).

Огляд внесених до Єдиного державного реєстру окремих судових рішень Великої Палати ВС: