Законопроект 9055: є, що сказати (частина 4)

Сьогодні ми завершуємо цикл оглядово-аналітичних статей, присвячених проекту Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, ініційованому Президентом України і зареєстрованому у Верховній Раді 6 вересня 2018 року за № 9055. Попередні частини матеріалу було опубліковано 12, 15 і 26 лютого.

Провідні правники України “За!”

Сьогоднішній огляд почнемо з найцікавішого. Виявляється, серед прихильників законопроекту 9055 можна побачити не лише такі фірми як “Антіка”, “Салком” та адвокатська контора “Коннов і Созановський”. Лист на підтримку ініціативи Президента щодо реформування української адвокатури, адресований, зокрема, голові Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Руслану Князевичу, підписав також представник Міжнародної юридичної фірми “Baker&McKenzie” в Україні. У своєму зверненні ці та інші провідні юридичні фірми та адвокатські об’єднання зауважили, що законопроект суттєво розширює професійні права та гарантії, які дозволять адвокатам бути дієвими захисниками своїх клієнтів та рівноправними учасниками судового процесу. Тут ідеться про положення названого документу щодо:

  • безперешкодного доступу до клієнта, де би він не знаходився (п.12 ч.1 ст.20 і пп.9 пп.18.2 п.18 розділу ХІ “Прикінцеві та перехідні положення”);
  • доступу до державних реєстрів (п.8 ч.1 ст.20 і п.16 розділу ХІ “Прикінцеві та перехідні положення”);
  • ефективного механізму захисту адвокатської таємниці, в тому числі заборони втручання у будь-яку комунікацію адвоката з клієнтом (п.10 ч.1 ст.24).

Крім того, за новим законом не можна буде за надуманими підставами, без порушення кримінального провадження, без вручення підозри провести обшук у адвоката і вилучити документи, що містять комерційну або особисту таємницю клієнта (п.п.2–4 ч.1 ст.24). Порядок вилучення таких документів лише за рішенням суду ми розглядали ще в Частині 1 нашого циклу статей.

Згідно з листом, адвокатською спільнотою також вітається впорядкування доступу до професії без корупційних ризиків. Це забезпечується централізованим кваліфікаційним іспитом, що проводитиметься у формі письмового анонімного тестування, яке фіксуватиметься за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Справді, за ст.9 законопроекту 9055 іспит проводитиме лише Вища кваліфікаційна комісія адвокатури шляхом анонімного тестування, яке відбуватиметься у спеціально обладнаних приміщеннях не рідше одного разу на три місяці. Вирішення організаційних питань проведення кваліфікаційного іспиту покладено на відповідні кваліфікаційні комісії адвокатів регіону, а його перебіг фіксуватиметься в протоколі та за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

Далі підписанти наголошують на пропозиції збалансованої системи дисциплінарної відповідальності, що забезпечується конкретизацією санкцій у прив’язці до дисциплінарного порушення.

Зокрема, у ч.ч.2 і 3 ст.40 законопроекту 9055 встановлено, що грошове стягнення як вид дисциплінарного стягнення застосовується виключно за несплату щорічного внеску адвокатів на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Зупинення права на здійснення представництва та захисту клієнтів у суді застосовується виключно за вчинення дисциплінарного проступку, пов’язаного із представництвом або захистом клієнта у суді.

Підтримала юридична спільнота і положення ч.4 ст.39 цього законопроекту щодо заборони притягнення адвоката до відповідальності не лише за його правову позицію, а й за незгоду із судом або органом адвокатського самоврядування.

У листі правники резюмували, що наведені норми посилять незалежність адвокатів та розширять можливості захисту прав їхніх клієнтів.

На позитивні зміни в регламентуванні вступу в професію та притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності вказує також керуючий партнер ЮФ “Антіка”, член Ради з питань судової реформи, адвокат Олексій Кот у своїй публікації  “Чому я підтримую новий закон про адвокатуру (законопроект №9055)?”. У ній правник підкреслює визнання навіть опонентами законопроекту № 9055 того, що питання гарантій здійснення адвокатської діяльності та забезпечення прав адвокатів у законопроекті врегульовано краще, ніж в чинному законі “Про адвокатуру і адвокатську діяльність” (надалі — Закон про адвокатуру), ухваленому в 2012 році.

Підтримка з боку клієнтів і роботодавців

Привертає увагу також те, що законопроект 9055 підтримують не лише практикуючі правники, а й ті, хто може стати їхніми роботодавцями або клієнтами. Зокрема, 3 грудня 2018 року до голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича звернулася Незалежна асоціація банків України з листом “Щодо законопроекту №9055 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. У ньому констатовано, що банківська спільнота брала участь в обговоренні даної законодавчої ініціативи. Позитивна оцінка дана банками, як потенційними роботодавцями, положенню ч.5 ст.28 цього законопроекту щодо можливості представництва в суді свого роботодавця штатним працівником, який має статус адвоката. На даний час правовий статус таких працівників не врегульовано, що ми детально проаналізували в публікації  “Юрист з “адвокатським” свідоцтвом — ще не адвокат”.

2018-12-03 НАБУ Князевичу на підтримку законопроекту 9055

На думку представників банківської спільноти, законопроект важливий і тим, що за рахунок розширення прав та обов’язків адвокатів, посилення гарантій адвокатської діяльності він поступово підвищуватиме рівень та якість правничої допомоги і для споживачів банківських та фінансових послуг.

Крім того, 18 грудня 2018 року на підтримку законопроекту 9055 до народних депутатів звернулася також Рада директорів Американської торговельної палати в Україні. У відповідному листі було наголошено, що до цієї Ради входять представники таких великих компаній, як МакДональдз Юкрейн, Horizon Capital, PepsiCo Україна, Бейкер і Макензі, Danone, Cargill, Carlsberg, Санофі-Авентіс Україна, Arawak Energy Ukraine B.V., Citibank, Європейський банк реконструкції та розвитку. Як бачимо, тут названі найбільші роботодавці та клієнти адвокатів. І всі вони позитивно оцінили не лише вищенаведені положення законопроекту 9055, а і його розділ VIII “Адвокатське самоврядування”. Особливу увагу цих компаній привернули такі новели:

  • скасування таких проміжних ланок адвокатського самоврядування, як конференцій. Однак це не так, оскільки конференції адвокатів регіону передбачені п.1 ч.3 ст.54 і ст.55 законопроекту;
  • надання можливості кожному адвокату (за виключенням адвокатів, що не здійснюють адвокатську діяльність) бути обраним на посаду голови або члена органу адвокатського самоврядування. Так, згідно з ч.2 ст.48, ч.2 ст.50, ч.2 ст.51 і ч.ч.2 і 3 ст.52 чинного Закону про адвокатуру голови та члени відповідних органів адвокатського самоврядування обираються строком на п’ять років серед адвокатів зі стажем адвокатської діяльності не менше п’яти років. При цьому спосіб голосування — таємне чи відкрите — не визначено.

А от ч.3 ст.56, ч.4 ст.58, ч.4 ст.59, ч.4 ст.60, ч.3 ст.61 і ч.ч. 3 і 4 ст.62 законопроекту 9055 передбачають не лише зменшення строку перебування на посаді в органі адвокатського самоврядування до трьох років. Ними визначено, що адвокат обирається на таку посаду шляхом таємного рейтингового голосування. Це дійсно забезпечить кожному адвокатові можливість бути обраним на ці посади. Адже таємне голосування сприяє вільному волевиявленню учасниками З’їзду адвокатів України чи конференцій адвокатів регіону без остраху бути покараним за свій вибір;

  • запровадження чіткої структури органів адвокатського самоврядування.

Наприклад, ч.ч.1 і 5 ст.54 законопроекту 9055 встановлено, що систему органів адвокатського самоврядування України складають національні та регіональні органи адвокатського самоврядування, що діють незалежно та не підпорядковані один одному. Також його ст.ст.58, 59, 61 і 62 виокремлено кваліфікаційні комісії, що відповідають за допуск до кваліфікаційного іспиту та за його проведення, та дисциплінарні комісії, що вирішують питання щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів;

  • чіткого окреслення системи ротації в органах адвокатського самоврядування через введення обмеження на заняття посад у адвокатському самоврядуванні двома строками поспіль. Закон про адвокатуру також містить такі норми, однак вони розкидані по статтях, що регулюють статус відповідного органу адвокатського самоврядування. А законопроект 9055 встановив це загальним правилом у ч.3 своєї ст.49.

Висновок

Законопроект 9055 має багато опонентів і прихильників. Його сильні та слабкі сторони визнають обидва “табори”. Але вимоги опонентів щодо залишення цієї президентської ініціативи без розгляду часто є необґрунтованими, оскільки наявні в проекті недоліки та суперечності можна усунути в порядку, встановленому чинним законодавством. Ігнорування такої можливості скидається скоріше на саботування реформи, ніж на відстоювання прав адвокатів.

 

Наталія Мороцька, адвокат